© A.Derylo-Marczewska & ZFChCS 2008

Wersja polska Indeks wersja ANGIELSKA | ENGLISH version

logo UMCS logo Wydziału Chemii UMCS Zakład Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego
Katedra Chemii Fizycznej
Wydział Chemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

www.umcs.edu.pl | www.umcs.lublin.pl
Pl. M. Curii-Skłodowskiej 3, 20031 Lublin, POLSKA
Tel.: +(48)-815375656 (sekretariat), -815375549 (kierownik)
Faks: +(48)-815333348
www.SurfaceSci.umcs.lublin.pl

Edukacja | Badania i pomiary | Wyposażenie | Publikacje | Lista pracowników


Edukacja:

Badania i pomiary (niektóre):

Wyposażenie i możliwe typy pomiarów:

Inne wyposażenie:

Aktualne publikacje:
  


Kierownik Zakładu:
    Tel: +(48)-815375549; +(48)-815375656 (sekr.), Faks: +(48)-815333348
    e-mail: SurfaceSci@umcs.lublin.pl

Sekretariat:


Profesorowie i doktorzy habilitowani:

Pozostali pracownicy naukowi:

Pracownicy techniczni:


Doktoranci:

Byli doktoranci (od 2001):


Kontakt:

Zakład Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego
Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Pl. M. Curii-Skłodowskiej 3, 20-031 Lublin
bud. "Collegium Chemicum" ("Duża Chemia"), I,II piętro
zobacz plan

SurfaceSci@umcs.lublin.pl
www.SurfaceSci.umcs.lublin.pl

Początek strony
Edukacja | Badania i pomiary | Wyposażenie | Publikacje | Lista pracowników

Wyślij wiadomość: admin