© A.Derylo-Marczewska & ZFChCS 2008

English version Reload Index wersja POLSKA | POLISH version

Reports and publications
Raporty i publikacje

UMCS logo Faculty of Chemistry logo Department of Physicochemistry of Solid Surface
Chair of Physical Chemistry
Faculty of Chemistry
MCS University
M. Curie-Sklodowska Pl. 3, 20031 Lublin, POLAND

Phones: +(48)-815375656 (secretary), 815375549 (head)
Fax: +(48)-815333348
www.SurfaceSci.umcs.lublin.pl

Department | Education | Activities | Equipment | Staff list


Reports of Faculty of Chemistry, MCS Univ.
The Faculty of Chemistry Reports present abstracts of the selected faculty research. Not all activities are presented but only those which are directly financed by the Faculty or KBN grants (g). Other research is present in the form of publication lists.

See reports.
Raporty Wydziału Chemii UMCS
Raporty Wydziału Chemii zawierają krótkie opisy wybranych badań prowadzonych na Wydziale. Prezentowane są jedynie wybrane prace bezpośrednio finansowane w ramach badań własnych i statutowych Wydziału oraz granty (g). Inne prace są obecne w Raporcie na listach publikacji.


Zobacz raporty.


Top
Department | Education | Activities | Equipment | Staff

Send a message to page admin