© A. Derylo-Marczewska & ZFChCS 2008

Wersja polska Indeks wersja ANGIELSKA | ENGLISH version

Materiały do dla studentów
Materials for students

logo UMCS logo Wydziału Chemii UMCS Zakład Fizykochemii Powierzchni Ciała Stałego
Katedra Chemii Fizycznej
Wydział Chemii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pl. M. Curii-Skłodowskiej 3, 20031 Lublin, POLSKA
Tel.: +(48)-815375656 (sekretariat), 815375549 (kierownik)
Faks: +(48)-815333348
www.SurfaceSci.umcs.lublin.pl

Zakład | Edukacja | Badania i pomiary | Wyposażenie | Publikacje | Pracownicy


Wszystkie materiały do ćwiczeń tylko po polsku
All materials here are in Polish only!!!

Informacje dla studentów można znaleźć obecnie na stronie WWW Katedry Chemii Fizycznej (www.katedrachf.umcs.lublin.pl):

W przygotowaniu / In preparation


Początek strony
Zakład | Edukacja | Badania i pomiary | Wyposażenie | Publikacje | Pracownicy

Send a message to page admin